Skip to content

Christophe Gaillard, CEO van SD Road

Als last mile-specialist maakt de ontwikkeling van ons vervoersaanbod met het oog op groene mobiliteit duidelijk deel uit van onze strategie. Urbike is de natuurlijke partner gebleken, dankzij haar know-how en flexibiliteit.